Żabi Rog.

Mieszkańcy Sołectwa Żabi Róg wybrali swojego nowego Sołtysa Pana Sebastiana Klepczyńskiego oraz 7-osobową radę sołecką w składzie: Monika Żurawska, Elżbieta Dybowska, Jacek Łęcki, Aneta Zych, Sylwia Szczepańska, Marcin Lotarski, Wioletta Sienkiewicz.