Jak wyglądała praca na kolei w ŻABIM ROGU po 1945 roku? A co działo się w POCZEKALNI dworcowej?

Żabi Róg. Niewielka wieś w Północno - Wschodniej Polsce, Gmina Morąg. Po 1945 roku, jak w większości miejscowości na terenie byłych Prus Wschodnich, napływający mieszkańcy zaczynali życie od nowa w nowej, nieznanej krainie. Nie było łatwo. Najważniejsze instytucje w organizującej się na nowo społeczności to przede wszystkim te, które zapewniały komunikację i bezpieczeństwo oraz edukację. A zatem kolej oraz ochotnicza straż pożarna i szkoła. O tym wszystkim opowiada Dawid Sawicki - mieszkaniec Żabiego Rogu i pasjonat lokalnej historii. Źródło: RzeczJasna TV